Wat is letselschade?

Wat is letselschade?

Onder letselschade wordt verstaan: lichamelijke of geestelijke schade die mensen te verduren krijgen na bijvoorbeeld een ongeval.

Voor bedrijven is vooral letselschade na een bedrijfsongeval relevant. Werknemers kunnen betrokken raken bij een ongeluk waar u verantwoordelijk voor bent, waarna ze eventueel recht kunnen hebben op een vergoeding voor letselschade. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt deze schade.