Aansprakelijkheidsverzekering – Wat houdt dat nou precies in?

Inboedelverzekering, opstalverzekering, WA-verzekering en aansprakelijkheidsverzekering: het zijn begrippen die vaak langs komen zonder dat iedereen nou eigenlijk een duidelijk beeld heeft van wat deze begrippen inhouden. Zo denkt de één dat de inboedelverzekering en opstalverzekering eigenlijk hetzelfde is, de ander denkt weer dat de WA-verzekering en de aansprakelijkheidsverzekering één en dezelfde verzekering is. Deze pagina gaat u haarfijn uitleggen wat nou precies een aansprakelijkheidsverzekering is en waarom het zo belangrijk is dat u er één heeft.

Uitleg

Om exact uit te leggen wat een aansprakelijkheidsverzekering, is het verstandig om dit op te delen. Eerst wordt het verschil tussen de aansprakelijkheidsverzekering en de WA-verzekering uitgelegd. Vervolgens wordt dieper in gegaan op wat een aansprakelijkheidsverzekering nou eigenlijk is en tot slot waarom het zo handig is om er een te hebben.

Verschil met WA-verzekering​

Zoals net vermeld, wordt een aansprakelijkheidsverzekering vaak verward met een WA-verzekering. ​Eén van de oorzaken is de betekenis van WA, namelijk wettelijke aansprakelijkheid. En toch zijn de aansprakelijkheidsverzekering en de WA-verzekering twee verzekeringen die niet als dezelfde beschouwd moeten worden! De WA-verzekering en de aansprakelijkheidsverzekering verschillen namelijk van elkaar op twee elementaire delen, namelijk of het verplicht is en welke schade wordt gedekt. Onderstaande tabel geeft overzichtelijk de verschillen weer.

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

wa-verzekering

Is het verplicht?

Nee

Ja

Welke schade dekt het?

De schade die de verzekerde aanricht

De schade die de verzekerde met zijn motor/auto aanricht

De WA-verzekering en aansprakelijkheidsverzekering zijn dus niet hetzelfde. Tevens is de één geen onderdeel van de ander. Het zijn 2 aparte verzekeringen die elk wat anders dekken en ook apart afgesloten worden.

De aansprakelijkheidsverzekering

Het is inmiddels duidelijk dat de WA-verzekering niet hetzelfde is als de aansprakelijkheidsverzekering. Maar wat houdt nu de aansprakelijkheidsverzekering precies in? Er zijn twee soorten aansprakelijkheidsverzekeringen:

AVP

De AVP geldt dus een verzekering voor particulieren.​ Om een beter begrip te hebben van wat een AVP inhoudt is het verstandig om eerst aansprakelijkheid te behandelen. Wanneer ben je aansprakelijk voor geleden schade? Aansprakelijkheid is een begrip uit het verbintenissenrecht. Simpel gezegd is aansprakelijkheid de verplichting om de nadelige gevolgen van een gebeurtenis te dragen. De gebeurtenis betreft in dit geval een onrechtmatige daad. Om dit te illustreren zal een voorbeeld worden gegeven:

Stel je bent bij een vriend thuis. Jullie staan in de woonkamer te praten. Jij draait je om om naar de wc te gaan en stoot per ongeluk een antieke vaas om. In dit geval ben jij aansprakelijk, want er is sprake van een onrechtmatige daad en jij bent verplicht deze schade te vergoeden, als je vriend je aansprakelijk stelt.

Maar wordt deze schade ook vergoedt door de AVP? Het antwoord is ja. De verzekering zal deze schade vergoeden. Immers wordt bij een AVP alle schade vergoedt, mits er geen intentie tot het betreffende handelen was. Bij opzettelijke schade worden de kosten niet gedekt door de​ AVP.

AVB

​De AVB is een verzekering die bedrijven af kunnen sluiten. Deze zakelijke verzekering beschermt u als ZZP'er of bedrijf tegen financiële aanspraken van derden. Het betreft hier materiële of letselschade aan personen of zaken die door u als ondernemer of door een van uw werknemers tijdens diensttijd wordt veroorzaakt. De AVB is net zoals de AVP niet verplicht.

Nut van een aansprakelijkheidsverzekering​

Schade kan soms erg hoog oplopen, al helemaal wanneer het letselschade betreft. Een aansprakelijkheidsverzekering kan dit dus voor u vergoeden. De meeste aanbieders dekken uw kosten tot een bedrag van 1.000.000 tot 2.500.000 euro. Dit zijn bedragen die de meeste mensen zelf niet kunnen betalen Daarbij komt kijken dat u maar enkele euro's per maand kwijt bent aan een aansprakelijkheidsverzekering. Kortom, het is erg verstandig om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten!

Bespaar op je aansprakelijkheidsverzekering

Elke dag verzamelen wij de gegevens van tientallen verzekeraars. Deze stoppen wij allemaal in onze vergelijker.
Hierdoor kan jij makkelijk jouw eisen aan een aansprakelijkheidsverzekering invullen en laten wij direct het beste resultaat zien.
Wij zetten ons dagelijks zodat u gegarandeerd de beste verzekering heeft. Maak vandaag nog uw keuze!