Aansprakelijkheidsverzekeringen: Wat zijn de verschillende prijzen?

Schade kan soms hoge bedragen in rekening brengen, al helemaal wanneer het letselschade betreft. Gelukkig bestaat er zoiets als een aansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheidsverzekering vergoedt opgelopen schades tot een bepaald bedrag, mits de opgelopen schade niet met opzet veroorzaakt was. Maar hoeveel kost een aansprakelijkheidsverzekering eigenlijk? Helaas is hier geen eenduidig antwoord op te geven, aangezien ieder zijn wensen en behoeften anders zijn. Daarbij biedt elke verzekering andere clausules en dekkingen aan. Vandaar dat we een overzicht maken van het proces van totstandkoming van de aansprakelijkheidsverzekering en een indicatie van de prijs die u maandelijks zou moeten betalen voor een aansprakelijkheidsverzekering.

Onderdelen aansprakelijkheidsverzekering

​Voor het opstellen van een aansprakelijkheidsverzekering zijn er enkele zaken waarmee rekening gehouden dienen te worden. Mensen verschillen en daarom zijn er ontzettend veel verschillende soorten aansprakelijkheidsverzekeringen om in ieders wens te kunnen voorzien. Vandaar dat nu eerst op een rijtje wordt gezet waarmee u rekening dient te houden:

  • De hoogte van het eigen risico.​
  • Niet alle aansprakelijkheidsverzekeringen zijn hetzelfde. Kijk dus goed wat er wel en niet wordt meeverzekerd.
  • Sterk aan te raden is om een verzekering te nemen die minstens 1.250.000 euro dekt. De kosten kunnen immers erg hoog oplopen, zeker bij letselschade.
  • Let op de clausules binnen de aansprakelijkheidsverzekering. Doe je aan een sport waarbij je veel risico's loopt, neem dan een aansprakelijkheidsverzekering die een sport- en spelclausule bevat.

Als u vervolgens voor uzelf op een rijtje hebt gezet hoe uw aansprakelijkheidsverzekering er uit moet zien, moet u uw thuissituatie aangeven. Hiervoor zijn vier opties:

  • Alleenstaand
  • Alleenstaand met kinderen
  • Samenwonend
  • Samenwonend met kinderen

Tot slot zijn er nog 2 elementen die van belang zijn voor het bepalen van de perfecte aansprakelijkheidsverzekering voor u.

  • Uw leeftijd
  • Uw woonplaats​

Wat kost een aansprakelijkheidsverzekering?

Er is dus geen eenduidig antwoord te geven op de vraag hoeveel een aansprakelijkheidsverzekering nou precies kost. Er zijn veel factoren die hier invloed op hebben. Er zijn wel gemiddeldes uit een onderzoek uit 2016 bekend. De gemiddelde kosten van een maandelijkse aansprakelijkheidsverzekering bedragen van 3,25 euro tot 5,50 euro. Deze kosten zijn dus in contrast met de potentiële schade die gedekt kan worden, betrekkelijk laag. Echter zijn de kosten afgelopen jaar wel significant toegenomen. In onderstaande grafiek zijn de stijgingen voor de 4 mogelijke thuissituaties op jaarpremie basis te zien.

Zoals de grafiek laat zien nemen de premies van de aansprakelijkheidsverzekering aanzienlijk toe. 

pROCENTUELE TOENAME

SAMENWONEND MET KINDEREN

6,5%

ALLEENSTAAND MET KINDEREN

6,7%

SAMENWONEND

5,4%

ALLEENSTAAND

8,3%

De toename in jaarlijkse premies voor aansprakelijkheidsverzekeringen is dus van 2015 tot 2016 met 5 tot 8 procent toegenomen. Nog steeds betaalt u in de hoogste prijsklasse slechts gemiddeld 5,50 euro, dus zijn de kosten zeker nog tegen de baten op te wegen. Immers als iemand letselschade oploopt door uw onbedoelde toedoen kunnen deze kosten extreem hoog worden en dat valt die 66 euro per jaar aan uw aansprakelijkheidsverzekering nog alleszins mee.

Vergelijken

Omdat wij uw huidige woonsituatie en wensen omtrent uw aansprakelijkheidsverzekering niet weten, kunnen wij hier niet in 1 keer aan u vertellen hoeveel u maandelijks kwijt gaat zijn aan uw aansprakelijkheidsverzekering. Vandaar dat wij onderstaande knop voor u hebben gerealiseerd, zodat u alle aanbieders van aansprakelijkheidsverzekeringen met elkaar kunt vergelijken op basis van uw wensen en behoeften!