Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering: Kunt u zomaar een verzekering afsluiten?

Bij opgelopen materiële schade, maar ook letselschade, kunnen de kosten hoog oplopen. Deze kosten kunnen echter gedekt worden door de aansprakelijkheidsverzekering. Deze niet-verplichte verzekering is reeds afgesloten door een heel groot deel van de Nederlandse bevolking. Maar kan dan ook iedereen zomaar een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten? Of gaat het niet zo gemakkelijk en zitten er voorwaarden verbonden aan het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering?

Wanneer kan je een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering is niet leeftijdsgebonden. In principe val je onder de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders. Dit blijft het geval totdat je op jezelf gaat wonen. Zodra je staat ingeschreven op een ander adres dan dat van je ouders, val je niet meer onder hun aansprakelijkheidsverzekering. Mocht je dan verzekerd willen zijn voor de potentiële schade die je kan aanrichten, dan moet je je eigen aansprakelijkheidsverzekering aanstellen. Tevens moeten je ouders, mochten al hun kinderen uit huis zijn, hun aansprakelijkheidsverzekering omzetten van 'samenwonend met kinderen' naar 'samenwonend zonder kinderen'. 
Je kan dus zelf een aansprakelijkheidsverzekering opstellen, zodra je op jezelf woont en dus niet meer onder de aansprakelijkheidsverzekering van je ouders valt.

Voorwaarden

Wil dit nu zeggen dat je, zodra je niet meer bij je ouders woont, hoe dan ook een aansprakelijkheidsverzekering af kan sluiten? In principe wel. Er zijn natuurlijk situaties denkbaar waarbij dit niet het geval is. Verstandelijk gehandicapten kunnen namelijk niet hun eigen aansprakelijkheidsverzekering aanvragen. In zo een exceptioneel geval, blijft de betreffende onder de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders/voogd vallen. 

Afwijzen

In principe kan iedereen dus een AVP aanvragen, zonder aan al te veel eisen te hoeven voldoen. Maar kan een verzekeraar de verzekerde ook afsluiten van de verzekering? Ja, een verzekeraar kan dit doen. Echter wordt er wel eerst duidelijk vermeld wat een verzekeraar van de verzekerde verwacht. Dit betreft de onderstaande zaken:

 • Als er iets veranderd aan uw gezinssamenstelling, dan moet u dat direct doorgeven.
 •  Als de verzekeraar vragen of opmerkingen heeft voor de verzekerde, dan wordt volledige coöperatie verwacht.
 • Wees eerlijk naar de verzekeraar.
 • Meld uw schade zo snel mogelijk.
 • Doe niets wat uw belang of dat van de verzekeraar schaadt.
 • Ga bewust en voorzichtig om met andermans eigendommen.

Als een verzekerde zich niet aan deze afspraken houdt, kan dit óf invloed hebben op de schadevergoeding, óf kan de verzekerde afgesloten worden van de verzekering.
De verzekeraar kan uw verzekering dus stopzetten. Dit zal natuurlijk zomaar gebeuren. Dus wanneer mag een verzekeraar uw verzekering stopzetten?

 • Als u de premie niet betaald. De verzekering wordt stop gezet op het moment dat de premie betaald had moeten worden. U moet natuurlijk uiteindelijk alsnog wel het bedrag betalen.
 • Als u niet meer in Nederland woont.
 • ​Als u onder bewind staat of failliet bent.
 • Als u informatie achterhoudt bij schade.
 • Als er sprake is van fraude, bedrog of oplichting.
 • Als u bij het afsluiten van de verzekering de mededelingsplicht hebt geschonden.