Aansprakelijkheidsverzekering voor ZZP’ers: Waarom moeten zelfstandige ondernemers er een afsluiten?

Aansprakelijkheidsverzekeringen kunnen op verschillende wijzen afgesloten worden onder verschillende voorwaarden. Er zijn ook verschillende soorten verzekeringen, voor verschillende groepen die een verzekering nodig hebben. Op deze pagina gaan we de aansprakelijkheidsverzekering voor ZZP'ers nader toelichten.

ZPP

Een zelfstandige zonder personeel (ZZP) is een ondernemer die geen personeel in dienst heeft, waarbij voor de vaststelling of er sprake is van een ondernemer, de volgende criteria gelden:

  • Een persoon die voor eigen rekening en risico zijn arbeid aanbiedt in een eigen bedrijf of praktijk, of een zelfstandig uitgeoefend beroep en die daar geen personeel bij nodig heeft.

Als ZZP'er is het natuurlijk ook mogelijk om schade te veroorzaken tijdens een klus. Deze schades kunnen erg hoog oplopen en kunnen zonder een goede aansprakelijkheidsverzekering tot faillissement leiden. Vandaar dat er aansprakelijkheidsverzekeringen zijn opgesteld voor de ZZP'er. Er zijn hier binnen twee soorten aansprakelijkheidsverzekeringen:

  • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) biedt in beginsel dekking tegen aanspraken tot schadevergoeding bestaande uit personen- en zaakschade. Als u door iemand in dienst wordt genomen en u richt schade aan, dan bent u aansprakelijk. Doordat deze schadeclaims voor een kleine onderneming, zoals een ZZP, niet te bekostigen zijn, eisen steeds meer opdrachtgevers dat ZZP'ers een AVB afsluiten. Een AVB vangt de financiële van foutief handelen op. Niet alle verzekeraars dekken echter alle schade, dus het is belangrijk om in de clausule goed te kijken welke schade wel en welke schade niet gedekt wordt. 
Voor ZZP'ers in de zorg is het al helemaal belangrijk om een goede AVB af te sluiten. Immers kan er door onzorgvuldig handelen onbedoeld letselschade aanrichten. Deze schade kan erg hoge kosten met zich meebrengen. Echter is de AVB relatief goedkoop en kost maar enkele euro's per maand. Zulke lage premies die een dusdanig hoge schadeclaim kunnen denken, kunnen het bestaan van een ZZP in stand houden.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) biedt in beginsel dekking tegen aanspraken tot schadevergoeding bestaande uit zuivere vermogensschade en soms ook personen- en zaakschade van opdrachtgevers en derden. Maatschappelijke en economische tendensen hebben zelfstandigen steeds kwetsbaarder gemaakt voor de specifieke risico's aangaande het uit te voeren beroep, zoals het per ongeluk verstrekken van verkeerde of onvolledige informatie. Mocht dit gebeuren, dan kunnen er rechtszaken uit volgen die hoge kosten met zich mee zullen brengen. Ook hier geldt weer dat deze hoge kosten het bestaan van de onderneming kunnen ondermijnen.
De BAV dekt dus de schadeclaims tegen de verzekerde ZZP'er aangaande fouten door onzorgvuldig handelen met betrekking tot vergissingen en dergelijken. De BAV zorgt hiermee ervoor dat een ZZP'er alsnog zijn beroep naar behoren uit kan voeren, zonder dat hij zich continu zorgen hoeft te maken om fouten die grote gevolgen met zich mee kunnen brengen.

Bespaar op je aansprakelijkheidsverzekering

Elke dag verzamelen wij de gegevens van tientallen verzekeraars. Deze stoppen wij allemaal in onze vergelijker.
Hierdoor kan jij makkelijk jouw eisen aan een aansprakelijkheidsverzekering invullen en laten wij direct het beste resultaat zien.
Wij zetten ons dagelijks in zodat u gegarandeerd de beste verzekering heeft. Maak vandaag nog uw keuze!