Aansprakelijkheidsverzekering: Is uw gehele gezin meeverzekerd?

Kinderen willen wel eens onbezonnen en speels te werk gaan. Dit is vaak heel leuk, maar kan soms helaas ook schade opleveren. Een enthousiast potje voetbal wil wel eens resulteren in een kapotte ruit. Ook het spelen van tikkertje in de buurt van auto's kan wel eens leiden tot het afbreken van een autospiegel. Dit soort onfortuinlijke situaties kunnen dan tot schades leiden met hoge kosten. Deze materiële vormen van schade kunnen al hoge schadeclaims met zich mee brengen. De kinderen zelf deze schadeclaims niet betalen, laat staan schadeclaims bij letselschade. 
Deze schadeclaims kunnen echter ook voor volwassenen voor financiële problemen zorgen. Daarom wordt het iedereen ten zeerste aangeraden om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Maar als jij een aansprakelijkheidsverzekering af sluit, vallen jouw kinderen of gezinsleden hier dan ook onder? En wie vallen er eigenlijk volgens verzekeraars onder jouw gezin?

Het gezin en de aansprakelijkheidsverzekering

​Binnen de categorie van aansprakelijkheidsverzekeringen wordt er onderscheid gemaakt in twee componenten:

 • ​Een aansprakelijkheidsverzekering met alleenstaande dekking
 • Een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking

Een verzekering met gezinsdekking dekt niet alleen de schade die aangericht is door de verzekering nemer, maar ook de schade die wordt veroorzaakt door andere gezinsleden. In principe wordt er aan de verzekering nemer gevraagd wat zijn of haar gezinssituatie is. Je kan hierbij kiezen uit vier opties:

 • Alleenstaand
 • Alleenstaand met kinderen
 • Samenwonend
 • Samenwonend met kinderen

Alle opties, behalve de optie 'alleenstaand', vallen onder de aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking. Mocht de verzekering nemer vallen onder de categorie 'samenwonend en kinderen', dan wordt potentiële schade zonder intentie aangericht door de partner of een van de kinderen van de verzekering nemer of de verzekering nemer zelf, gedekt door de verzekering. Maar zijn de partner en de kinderen de enige die vallen onder het gezin?

Het gezin

Wie er volgens de verzekeraars onder het 'gezin' vallen, zijn meer mensen dan je bij voorbaat zou denken. ​Hoewel het per verzekeraar verschilt wie er daadwerkelijk onder het gezin vallen, zijn de mensen uit onderstaande lijst over het algemeen onderdeel van het gezin volgens verzekeraars:

 • Geregistreerde partner
 • Alle met de verzekering nemer in gezinsverband levende personen
 • Minderjarige kinderen
 • Meerderjarige kinderen die ongehuwd zijn
 • ​Meerderjarige kinderen die uitwonend en studerend zijn
 • Ouders, grootouders of schoonouders van de verzekering nemer die inwonend zijn
 • Ongehuwde bloedverwanten die inwonend zijn
 • Logées van de verzekering nemer
 • Huisdieren
 • Huispersoneel, mits de schade aangericht wordt tijdens diensttijd

Bij twijfel is het altijd verstandig om te kijken in de polisvoorwaarde van de verzekeraar wat er wel of juist niet onder de aansprakelijkheidsverzekering valt.

Uitzondering

De dekking van de afgesloten verzekering is in principe volledig voor de relaties van de verzekering nemer zoals hierboven beschreven. Er is echter wel een belangrijke uitzondering. Schade die wordt aangericht binnen het gezin, zoals een kind dat de dure vaas van zijn moeder omstoot, wordt niet vergoed.​

Bespaar op je aansprakelijkheidsverzekering

Elke dag verzamelen wij de gegevens van tientallen verzekeraars. Deze stoppen wij allemaal in onze vergelijker.
Hierdoor kan jij makkelijk jouw eisen aan een aansprakelijkheidsverzekering invullen en laten wij direct het beste resultaat zien.
Wij zetten ons dagelijks zodat u gegarandeerd de beste verzekering heeft. Maak vandaag nog uw keuze!