Op wie zijn aansprakelijkheidsverzekeringen van toepassing?

​Iedereen heeft er wel eens mee te maken gehad. Je stoot per ongeluk de dure vaas van je buurvrouw om of je schiet per ongeluk tijdens een potje voetbal een bal door een ruit. Je bent in beide situaties aansprakelijk en zal dus helaas de schade moeten vergoeden. In dit soort situaties kan een aansprakelijkheidsverzekering u de nodige geldzorgen besparen. Aansprakelijkheidsverzekeringen kunnen voor een premie van enkele euro's per maand schades vergoeden tot 2.500.000 euro. Maar op wie zijn aansprakelijkheidsverzekeringen van toepassing?

Wie kunnen een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

ZZP

​Een Zelfstandige Zonder Personeel, ofwel een ZZP'er, is een ondernemer die geen personeel in dienst heeft, waarbij voor de vaststelling of er sprake is van een ondernemer, de volgende criteria gelden:
Een persoon die voor eigen rekening en risico zijn arbeid aanbiedt in een eigen bedrijf of praktijk, of een zelfstandig uitgeoefend beroep en die daar geen personeel bij nodig heeft.

Het is hierbij erg belangrijk om een goede aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, aangezien grote schadekosten kunnen leiden tot faillissement.
Lees verder...

Bedrijven

Bedrijven komen voor in verschillende vormen en maten. Zo zijn er Zelfstandigen Zonder Personeel, maar ook multinationals. Maar 1 ding willen deze bedrijven allemaal, namelijk schadeclaims zelf moeten betalen. Daarom zijn er aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven (AVB). Deze zakelijke verzekering beschermt u als ZZP'er of bedrijf tegen financiële aanspraken van derden. Het betreft hier materiële of letselschade aan personen of zaken die door u als ondernemer of door een van uw werknemers tijdens diensttijd wordt veroorzaakt. Wilt u weten welke schade een AVB dekt?
Lees verder...

Particulieren

In het dagelijks leven wil het nog wel eens gebeuren dat iemand per ongeluk iets kleinschaligs kapot maakt dat toebehoord aan een ander. Ook in dit geval, weliswaar op kleinere schaal dan bij bedrijven, moet de schade vergoed worden. De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, ofwel AVP, kan de schade, aangericht door de verzekerde, vergoeden. De AVP kan in vier vormen verschijnen, namelijk in dekking voor alleenstaande of voor samenwonenden, met of zonder kinderen.
Lees verder...

Studenten

W​anneer je gaat studeren en het huis uit gaat, verandert er een hoop. Je krijgt je eigen kamer, die je inricht met je eigen spullen. Ook kan het zijn dat je opeens met andere mensen woont. Deze veranderingen vinden we verder ook terug binnen de verzekeringen. Zo moet je vanaf je 18e verplicht je eigen zorgverzekering afsluiten. Maar ook is het verstandig je eigen aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten; je bezit immers allemaal nieuwe spullen. Maar val je dan niet meer onder de aansprakelijkheidsverzekering van je ouders?
Lees verder...

Wie worden gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering?

Hond

Stel u loopt met uw hond in het park en u gooit een bal. De hond rent er in zijn enthousiasme achteraan en rent onderweg per ongeluk een oude vrouw omver, waardoor de vrouw haar heup breekt. Wie is in dit geval aansprakelijk? Is het mogelijk om een dier aansprakelijk te stellen voor opgelopen schade?
En betekent het dan als het dier niet aansprakelijk is, dat u dan als eigenaar aansprakelijk bent? Maar valt uw huisdier wel onder uw aansprakelijkheidsverzekering?
Lees verder...

Kinderen

​Kinderen, zeker als ze jong zijn, kunnen soms, hoe fijn ze ook zijn, net een ongeleid projectiel zijn. In hun speelsheid, enthousiasme en nieuwsgierigheid wil er helaas wel eens het een ander sneuvelen. Deze schade zal toch echt vergoed moeten worden, maar jonge kinderen kunnen deze schade zelf niet vergoeden. Hoe wordt er in dit soort situaties omgegaan met het vergoeden van de  schade? Moeten de ouders de schade dan betalen of valt dit onder de aansprakelijkheidsverzekering?
Lees verder...

Gezin

Bij het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering, wordt u geacht aan te geven want uw huidige woonsituatie is. Woont u samen of bent u alleenstaand? En in beide gevallen of je kinderen hebt of niet. Veelal is er onduidelijkheid over of iedereen binnen een gezinshuishouden een aansprakelijkheidsverzekering moet afsluiten of dat er één aansprakelijkheidsverzekering is voor het gezin. En mocht dat laatste het geval zijn, wie vallen dan onder deze gezinsdekking?
Lees verder...

Paard

Een huisdier is een gedomesticeerd dier dat in of om het huis woont en leeft en door de mens wordt gevoed en verzorgd. Er zijn 2 categorieën te onderscheiden, namelijk gezelschapsdieren, zoals honden en landbouwhuisdieren, zoals paarden. Paarden richten andere schade aan dan bijvoorbeeld honden. Ook vallen paarden niet onder het 'standaard pakket' huisdieren. Maar vallen paarden onder de aansprakelijkheidsverzekering of hebben ze een eigen?
Lees verder...

Bespaar op je aansprakelijkheidsverzekering

Elke dag verzamelen wij de gegevens van tientallen verzekeraars. Deze stoppen wij allemaal in onze vergelijker.
Hierdoor kan jij makkelijk jouw eisen aan een aansprakelijkheidsverzekering invullen en laten wij direct het beste resultaat zien.
Wij zetten ons dagelijks in zodat u gegarandeerd de beste verzekering heeft. Maak vandaag nog uw keuze!

Ik kon makkelijk een passende aansprakelijkheidsverzekering vinden. Dat was eigenlijk het enige wat ik wilde.

Joost Thijsen

De verzekering van FBTO pasten het beste bij wat ik graag wilde.

Melanie van Hierden

Na het vergelijken heb ik ook nog even mijn eigen onderzoek gedaan maar dit had eigenlijk niet gehoeven. De vergelijker doet uitstekend zijn werk!

Alex Vaart