Wat is vermogensschade?

Wat is vermogensschade?

Vermogensschade is financiele schade die door uw fout veroorzaakt wordt bij een ander. Wanneer u bijvoorbeeld verkeerd advies geeft aan een ander bedrijf, kunt u aansprakelijk worden gesteld voor deze nadelige gevolgen. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschermt u tegen deze schade.