Wat is materiele schade?

Wat is materiele schade?

Materiele schade is de term die gebruikt wordt voor schade die direct in geld is uit te drukken. Dit is bijvoorbeeld schade aan uw auto, huis of fiets. Je kunt direct zien wat er kapot is en hier ook een prijs aan plakken. Deze directe schade valt onder materiele schade, maar ook indirecte kosten voor bijvoorbeeld het inhuren van hulp na een ongeval.

Immateriele schade is het tegenovergestelde van materiele schade. Dit is schade die niet direct in geld is uit te drukken. Normaal gesproken wordt hierbij een vergoeding voor zaken zoals pijn, verlies en lichamelijk letsel mee bedoeld.