Dekking aansprakelijkheidsverzekering: Lees hier wat er wel en niet wordt verzekerd

Een aansprakelijkheidsverzekering kan materiële of letselschades tot bedragen van 2.500.000 euro vergoeden die zijn aangericht door de verzekerde. Maar wordt deze schade zomaar door de verzekering gedekt? Het antwoord lag al voor de hand. Nee, de verzekering dekt niet alle soorten schade die de verzekerde aanricht. Dus welke schade wordt nu wel gedekt en welke niet?

Eisen voor dekking

​Wanneer je aansprakelijk bent gesteld voor bepaalde schade, wil dit niet meteen zeggen dat de verzekering deze schade ook gaat vergoeden. Als bijvoorbeeld je kind, die onder jouw aansprakelijkheidsverzekering valt, iets kapot maakt als hij aan het spelen is bij een vriendje, dan moet dit vallen onder de oppasclausule, anders wordt het bijvoorbeeld niet vergoed. De grenzen tussen wat wel en niet vergoed wordt is erg lastig te bepalen, vandaar dat dit overzichtelijk weergegeven wordt op deze pagina.

Wat wordt wel vergoed?

Om te kijken of de aansprakelijkheidsverzekering de door de verzekerde schade gaat vergoeden, is het noodzaak eerst te kijken naar de intentie van de aangerichte schade. Mocht de verzekerde onbedoeld schade hebben aangericht, dan pleit dit al voor dekking van de schade. Tevens kunnen de kosten voor het gehele proces van het aansprakelijk stellen ook vergoedt worden door de verzekering. Hieronder wordt op een rijtje gezet wanneer de aangerichte schade wel vergoed zal worden:

 • Schade die jij per ongeluk veroorzaakt aan iemand anders zijn spullen.
 • Schade die jij per ongeluk veroorzaakt aan iemand anders zijn gezondheid.
 • Schade die wordt aangericht door je huisdier.
 • Schade die wordt aangericht door jouw onroerend goed (dakpan bijvoorbeeld).
 • Schade veroorzaakt door een gezinslid
 • Alle kosten die betrekking hebben tot een rechtszaak, zoals vertegenwoordiging.

Wat wordt niet vergoed?

Helaas zijn er tal van situaties waarbij de verzekering de door de verzekerde aangerichte schade niet wordt vergoed. De gevallen waarbij schade nooit vergoed wordt, worden eerst hieronder op een rijtje gezet:

 • Schade die opzettelijk is aangericht (zekerheidsbewustzijn).
 • Seksuele handelingen.
 • Tussen twee verzekerden is er sprake van zaakschade.
 • Schade welke is veroorzaakt door een motorvoertuig.
 • Schade welke is veroorzaakt door een luchtvaartuig.
 • Schade welke is veroorzaakt door atoomkernreacties.
 • Schade veroorzaakt door een illegaal wapen.
 • Je woont niet meer in Nederland.

Opzicht

Bij een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren kan er sprake zijn van een opzichtclausule. Opzicht wil zeggen dat je in bezit bent van iemand anders eigendommen, zei het geleend, zei het in bewaring houdend. Deze materie is dus niet je eigendom, maar je bent er wel aansprakelijk voor. Stel je leent de boor van je buurman en deze gaat kapot. Wordt dit dan vergoed door de aansprakelijkheidsverzekering? Of dat zo is, hangt af van de door de verzekerde gekozen verzekering. Of je verzekering dit vergoedt, staat in de polis.

Buitenland

Stel je bent in het buitenland en je veroorzaakt per ongeluk materiële of letselschade. Ben je dan in dat geval verzekerd? ​Ook in dit geval hangt dat af van de door de verzekerde gekozen aansprakelijkheidsverzekering. Echter vergoeden de meeste verzekeringen onbedoelde schade in het buitenland wel. Maar of dat ook echt het geval is, kan je terugvinden in de polis. 

Bespaar op je aansprakelijkheidsverzekering

Elke dag verzamelen wij de gegevens van tientallen verzekeraars. Deze stoppen wij allemaal in onze vergelijker.
Hierdoor kan jij makkelijk jouw eisen aan een aansprakelijkheidsverzekering invullen en laten wij direct het beste resultaat zien.
Wij zetten ons dagelijks in zodat u gegarandeerd de beste verzekering heeft. Maak vandaag nog uw keuze!