Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering Vergelijken 

Wat is een Aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die u bescherming geeft tegen het risico van aansprakelijkheid. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel WA-verzekering genoemd (afkorting voor Wettelijke Aansprakelijkheid).

Wat vergoedt een aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de schade die u aan iemand anders of aan het eigendom van iemand anders veroorzaakt. Dit gaat alleen over uw persoonlijke acties; voor schade tijdens uw werk bestaan andere verzekeringen. Er wordt alleen uitbetaald als u daadwerkelijk aansprakelijk gesteld wordt voor de schade door degene aan wie u de schade veroorzaakte en als u daadwerkelijk wettelijk aansprakelijk bent (of als u een vriendendienst verricht). De twee vormen van schade die vergoed worden zijn letselschade en zaakschade. De verzekerde personen hangen af van uw keuze.

Wat vergoedt een aansprakelijkheidsverzekering niet?

Verzekeraars vergoeden geen schade die opzettelijk is veroorzaakt. Ook vergoeden ze geen schade aan zaken waarvoor andere verzekeringen bestaan, zoals door u veroorzaakte schade aan auto`s of motors, of schade die te maken heeft met het uitoefenen van uw beroep of bijbaan. Schade aan eigendommen van anderen die u tijdelijk in uw bezit heeft zijn eveneens uitgesloten. Andere uitzonderingen zijn schade door extreme oorzaken of aan illegale zaken: atoomkernreacties, illegale wapens, gestolen goederen en schade in luchtvaart. Let er op dat u woonachtig moet zijn in Nederland om vergoeding te ontvangen.

Uitleg van definities

Wat houden letselschade en zaakschade in?

Twee vaktermen die u tegen kan komen zijn letselschade en zaakschade; dit zijn de twee soorten schade die vergoed worden. Letselschade gaat over de schade aan andere mensen, lichamelijk of geestelijk. Zaakschade betreft materiele zaken, dus schade aan de bezittingen van iemand anders.

Wat is het verschil tussen AVP en AVB?

Dit zijn afkortingen voor de termen Aansprakelijkheidsverzekering voor Personen en Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven. De eerste vergoedt uw persoonlijke aansprakelijkheidsschade, de andere aansprakelijkheidsschade tijdens uw werk.

Tips bij het afsluiten

Waar moet ik op letten?

Er zijn een aantal aspecten waar u rekening mee moet houden. Dit zijn de volgende:

Het gedekte bedrag: Het verschilt per aanbieder wat het totale gedekte bedrag is, het bedrag wat de verzekeraar maximaal uitkeert. Voor de meeste mensen zal dit niet direct relevant zijn, aangezien de ondergrens vaak op bedragen zoals 1 miljoen euro ligt. De meest voorkomende keus is tussen 1 en 2,5 miljoen euro dekking.
Wie er verzekerd zijn: Vaak kunt u kiezen uit een aantal opties, bijvoorbeeld alleen uzelf, heel u gezin of samen met uw partner. Loge`s, personeel en huisdieren vallen onder uw persoonlijke dekking. Bij een gezinsdekking vallen ook voor studie uitwonende kinderen en inwonende bloedverwanten onder de dekking.
Los of als bundel: De meeste verzekeraars bieden losse aansprakelijkheidsverzekering aan, sommige verzekeraars bieden de verzekering alleen aan als bundel met bijvoorbeeld een verzekering voor uw woning. Als u meerdere verzekeringen nodig hebt, kan het voorkomen dat u goedkoper uit bent als u een bundel aanschaft.
Collectiviteitskorting: Sommige bedrijven of organisaties hebben een deal met verzekeraars. Als u bijvoorbeeld lid of werknemer bent, kunt een korting krijgen